• Zajímají vás možnosti, jak si zabezpečit životní standart v případě nenadálé události?
  • Máte obavu, že vy nebo vaše rodina přijde o finanční příjem vlivem nemoci, či invalidity?
  • Nechcete spoléhat na to, že se o vás postará stát?
  • Nejste spokojeni s plněním vaší pojišťovny?
  • Potřebujete provést analýzu již sjednaných produktů a zjistit, zda je smlouva správně nastavena?

Doporučíme vám, na základě vašeho zaměstnání či podnikání, optimální řešení zajištění vašeho životního standartu.

Společně s vámi zhodnotíme vaši finanční situaci a pomůžeme vám zvolit vhodná připojištění i výběr obchodního partnera.

V případě pojistné události vám budeme nápomocni v komunikaci s pojišťovnou.

Zajistíme veškeré formality od zdravotního dotazníku, po výběr rizik a následného sjednání či návaznost na předchozí zajištění, které opouštíte.

Poskytneme vám poradenství v rámci přechodu mezi pojišťovnami, včetně informací o daňových odpočtech na zaplaceném pojistném tak, jako na předchozí smlouvě.